Kira Artış Oranı Hesaplama

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte yeni kira döneminde ödenecek olan kira bedelinde yapılan güncellemedir.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanununun 344. maddesi gereğince; konutlar için yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak artış oranı, bir önceki kira yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirlenmelidir. Ancak bu kanun maddesinde kullanılacak Yİ-ÜFE oranının 12 aylık ortalamalara göre mi yoksa geçen yılın aynı ayına göre mi olduğu belirtilmemiştir. Bu konuya ışık tutacak ve emsal davalara içtihat olabilecek bir karar Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nden 5 Aralık 2013 tarihinde gelmiştir. Bu karara ile konut kiralamalarında yıllık artış oranının, TÜİK’in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endekslerinden, 12 aylık ortalamalara göre olan değişim oranının esas alınacağını karara bağlamıştır. Bu karar ile kira artışının ne şekilde yapılacağını net bir şekilde belirlenmiş oluyor.

İşyerlerinde yapılabilecek en yüksek kira artışı oranı nedir?

6217 Sayılı Borçlar Kanunu Yasası, geçici 2. madde gereğince; Kira artış oranları 1 Temmuz 2020 tarihine kadar serbest bırakılmıştır. Buna göre işyeri kiralamalarında, kiracı ve kiralayanın kendi arasında anlaşıp kira sözleşmesine yazdığı oranlarda artış yapılır. Dolayısıyla işyerleri için kira artış oranlarında konutlardaki gibi bir sınırlama yoktur.